ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie Oktober 2019 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Karen Velleman, handelend onder de naam: Karen Velleman fotografie (KVfoto). Bij het boeken van een fotoshoot, workshop, styled shoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Karen Velleman fotografie (KVfoto). Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf
Website: www.kvfoto.nl / www.karenvelleman.nl
Telefoon : +31 (0)6 24679923
Kvk : 59896310
BTW : Op aanvraag

Dupho

Karen Velleman fotografie (KVfoto) maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho welke je hier kunt bekijken:

https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016.pdf Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Karen Velleman fotografie (KVfoto) gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het boeken en (aan)betalen van een Karen Velleman fotografie (KVfoto) geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Karen Velleman Fotografie (KVfoto).

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren of opdracht omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn

Inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Er zijn meerdere uurtarieven en diverse albums.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet na betaling van (boekings)factuur 30% of 100% van het totaalbedrag. De datum voor huwelijksfotografie en andere opdrachten wordt dus enkel gereserveerd na het ontvangen van de (eerste) betaling.

Wijzigingen in de offerte

Het gekozen aantal uren kan na de boekingsbetaling niet verkleind worden. Het aantal uren kan in overleg enkel uitgebreid worden. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuwgekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Toeslagen

Op dinsdag tot en met zondag gelden geen toeslagen, alleen voor fotoshoots, creatieve ondernemershoots en day in the life reportages geld een zondag toeslag van 15%

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes voor bedrijven zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. 

Locaties

Voor alle soorten fotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Karen Velleman denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren. Let erop om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien je in het geval van slecht weer geen foto’s wenst te maken (al zijn rubberlaarzen, paraplus, regenjassen en plassenstampen ook super leuk).

• Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage is de klant verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

Voor bruidsfotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 8 weken na de trouwdatum geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum of het bestelde luxe album. De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Karen Velleman fotografie (KVfoto) gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Karen bepaald conform de voorbeelden en stijl van de portfolio op de website. Hierin heeft de klant geen inspraak. Alle raw-files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een ”sameday-edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend voor drukwerk in het definitieve album.

Bij een trouwreportage ontvang je tussen de 200 en 900 foto’s afhankelijk van de duur. Per aanvullend uur komen daar nog zo’n 25-100 foto’s bij. Alle foto’s worden bewerkt, zoals dat nodig is bij de ruwe ‘RAW’ bestanden op de voor Karen Velleman fotografie (KVfoto) typerende wijze van bewerken en omgezet naar jpg. Foto’s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen als zij op een spread in het album worden geplaatst, zoals een complementerende witbalans. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hiervoor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn.

Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album. Uiteraard worden deze op de hoogst mogelijke resolutie geleverd in jpg.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Karen Velleman Fotografie (KVfoto) is hier niet voor verantwoordelijk. Het eerder minimaal genoemde aantal wordt daarbij alsnog geleverd.

Voor alle andere soorten fotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen 5 weken na de shoot datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Jullie ontvangen tussen de 40 en 100 foto’s.

Voor fotografie van bedrijven
Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen 5 weken na de shoot datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto's en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bruidsfotografie:
Bij een trouwreportage ontvang je tussen de 200 en 900 foto’s afhankelijk van de duur. Per aanvullend uur komen daar nog zo’n 25-100 foto’s bij. De fotograaf mag naar eigen, creatief inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privédoeleinden. De foto’s mogen op social media gedeeld worden; vermeld a.u.b wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Karen Velleman fotografie (KVfoto) erbij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan.

Foto: Karen Velleman fotografie (www.kvfoto.nl).
Foto: KVfoto (www.kvfoto.nl)

Voor bedrijven:
Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden: Het gebruik van foto’s kan niet worden foorgegeven, doorverkocht of worden overgedragen aan derden. Bij inbreuk van gebruikersvoorwaarden zal een tarief van minimaal het drievoudige van het normale tarief in rekening worden gebracht, met minimum van €185. Bij het gebruik van beelden waarop het portretrecht rust kan rechten van derden ruisten. Voor zover voor de publicatie hiervan toestemming van derden is vereist, is dat te taak van de klant om hiervoor toestemming te verkrijgen van geportretteerden, zelfs van locaties. 

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst.

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door Karen Velleman fotografie (KVfoto) gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden.

Fotografen en second shooters

Indien er gebruik wordt gemaakt van een van een door mij aangestelde second shooter wordt de selectie gemaakt uit het totale aantal beelden met een aanvullend aantal foto’s van 10 procent van het totaal. De reiskosten voor een second shooter worden volledig betaald door het bruidspaar. Bij het aangaan van een samenwerking van Karen Velleman Fotografie (KVfoto) zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf dan de fotografen van Karen Velleman fotografie (KVfoto). Het inhuren van een andere bruidsfotograaf of second shooter buiten Karen Velleman fotografie (KVfoto) is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden.

Auteursrecht foto's

– Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
– Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
– Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
– Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentievoorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
– Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
– De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken.
– De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door KVfoto of Karen Velleman fotografie”, naast vermelding van de website: www.kvfoto.nl

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het uiteraard toegestaan te fotograferen als de lklant dat prettig vindt, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen tijdens de ceremonie en zou de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien men een professionele videograaf inhuurt dan is het prettig als vooraf aangeven wordt of dat de fotograaf of videograaf “hoofdonderdeel” is voor het vastleggen van momenten. Uiteraard is goed overleg met de videograaf erg belangrijk en zal daarvoor de uiterste best worden gedaan. Echter als het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden. Als fotograaf zal ik uiteraard mijn uiterste best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is de fotograaf toegestaan een tweede persoon mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, of secondshooter na overleg. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Eigendom Foto's

Foto’s uit de reportages mogen door Karen Velleman fotografie (KVfoto) gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hiervoor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

(trouw)Albums

De foto’s voor het (trouw)album dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij Karen Velleman Fotografie(KVfoto), zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze drie maanden kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht. Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van Karen Velleman fotografie (KVfoto) mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

Let op: Binnen een half jaar dient het album besteld te worden. Na dit half jaar vervalt het recht op een album, tenzij er vooraf schriftelijk overleg over is geweest.

De favoriete foto’s voor het (trouw)album kunnen eenvoudigweg in de online fotogalerij worden aangeklikt middels het bijbehorende icoon.

Karen Velleman fotografie maakt het album op met de door jullie zelfgekozen fotobestanden. Hierna zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment minimaal 6 weken.
Indien men niet reageert met zelf uitgekozen foto’s of opties voor het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken, zal het album niet meer in productie worden genomen. Het album word verstuurd per post of door jullie zelf opgehaald. Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Karen Velleman fotografie (KVfoto) goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Karen Velleman fotografie (KVfoto) naar de klant veroorzaakt door de transporteur is Karen Velleman fotografie (KVfoto) niet aansprakelijk. Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is dan kan de transporteur eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de kleurechtheid van de kaft (mits deze alleen digitaal is bekeken door u), leder producten zullen naar mate de tijd vordert ‘gaan leven’ hierdoor zal de samenstelling en de kleur van het product veranderen. Karen Velleman fotografie (KVfoto) is niet aansprakelijk voor de service, kwaliteit, conformiteit of garantie van de bij albumleveranciers gekochte producten of diensten. Prijzen in de offerte genoemd voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:
De boekingsfactuur word na bericht van acceptatie voor de opdracht verstuurd en bedraagt tussen de 30% tot 100% van het totaal bedrag. Dit factuur dient binnen 14 dagen te zijn betaald. Pas op het moment dat deze betaling is voldaan staan de opdracht als geboekt. Karen Velleman fotografie (KVfoto) behoud zich het recht, zolang er niet betaald is de opdracht op de schorten. De tweede factuur word verstuurd maximaal een week voor de opdrachtdatum en de eventuele restfactuur (parkeergelden, extra reiskosten, diner) na de opdrachtdatum.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, zal er geen terugbetaling zijn van het reeds betaalde bedrag.

Voor bedrijven:
De boekingsfactuur word na bericht van acceptatie voor de opdracht verstuurd en bedraagt tot 100% van het totaal bedrag. Dit factuur dient binnen 7 dagen te zijn betaald. De tweede factuur word verstuurd maximaal een week voor de opdrachtdatum en de eventuele restfactuur na de opdrachtdatum

Voor alle andere soorten fotografie:
De boekingsfactuur word na bericht van acceptatie voor de opdracht verstuurd en bedraagt tot 100% van het totaal bedrag. Dit factuur dient binnen 7 dagen te zijn betaald.

Technische problemen

Karen Velleman fotografie (KVfoto) zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van meerdere Nikon camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back-up aanwezig. Karen Velleman fotografie (KVfoto) schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding. Karen Velleman fotografie (KVfoto) is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een corrupte file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen wijze en zal zich inspannen om aan alle wensen te voldoen, geizen de aard van fotosessies en fotoreportages kan niet gegarandeerd worden dat aan alle voorag aangegeven wensen op fotogebied kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Karen Velleman fotografie (KVfoto) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van ontbrekende momenten, personen of technische problemen voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten

Diner, Parkeren, extra reiskosten, overnachten

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotosessie/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen. De kosten voor verplichte overnachtingen en andere extra vormen van reizen worden achteraf in rekening gebracht.

Ommacht en annulering

Is het slecht weer, een overlijden of ben jij/een gezinslid onverhoopt ziek dan word er een nieuwe datum ingepland voor jullie fotosessie of reportage. Bij ontbinding van de opdracht, ontvangt u geen terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotograaf.

De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, hierdoor komen jullie als echtpaar niet zonder fotograaf ” te zitten”. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen.

Bij diefstal of plotseling technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten en/of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. De fotograaf zal echter wel, wanneer er geen bestanden geleverd kunnen worden of geen vervanger kan worden gevonden voor de huwelijksreportage, een gratis, after-weddingshoot aanbieden.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt met het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s op de website bij portfolio of blog en/of reclamemateriaal en voor inzenden van wedstrijden tenzij anders overeengekomen.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

Voor bruiloften geldt dat de tarieven inclusief reiskosten in heel Nederland zijn (exclusief zie paragraaf extra kosten)

Bij reportages langer dan 5 uur zal er voor de fotograaf ‘gezorgd’ moeten worden in de vorm van drinken en voedsel. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de dag gasten met in iedere geval een hoeveelheid groenten.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, ontvangt de fotograaf uiterlijk twee wekenvoor de trouwdag via het vragenformulier.

Disclaimer

Karen Velleman fotografie (KVfoto) is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Karen Velleman fotografie (KVfoto) geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Karen Velleman fotografie (KVfoto) en ingehuurde secondshooter.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen ka Karen Velleman fotografie (KVfoto) het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.